U bevindt zich hier:
  • Home
  • Geschillenregeling Advocatuur

Geschillenregeling Advocatuur

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Als dat zo is kunt u een klacht indienen bij ons kantoor. Meer informatie hierover kunt u lezen in de klachtenregeling van ons kantoor (zie link hieronder).

De Geschillenregeling Advocatuur is van toepassing indien door partijen daarnaar bij schriftelijke overeenkomst is verwezen en het geschil betreft:

  • de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht aan de advocaat;
  • een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van €10.000,- inclusief eventueel verschuldigde BTW) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere;
  • de hoogte en/of de incasso van een of meer door de advocaat aan de cliënt verzonden declaraties.

 

Voor meer informatie zie:

- Klachtenregeling Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten.pdf

- Reglement Geschillencommissie Advocatuur.pdf