U bevindt zich hier:
  • Over Bartels Sueters Rassa

Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten

Het kantoor vond zijn oorsprong in 2000. Door de jaren heen heeft het kantoor reeds vele honderden ondernemingen en aanbestedende diensten geadviseerd bij aanbestedingsrechtelijke kwesties en met succes bijgestaan in het voeren van gerechtelijke procedures. Het kantoor heeft een bewezen track record als het gaat om het aantal gewonnen rechtszaken.


Leopold_uitsnede_web.pngMr. L.J.W. (Leopold) Sueters 
Leopold Sueters is in 1994 afgestudeerd in het civiel- en bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is daarna in dienst getreden als adviseur Europees aanbesteden bij CustomerSelekt BV (TenderSelect) te Amsterdam. Hier heeft hij diverse ondernemingen succesvol geadviseerd bij het inschrijven op Europese aanbestedingen. Vanaf 1998 tot medio 2002 is Leopold Sueters werkzaam geweest als advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij De Kempenaer Advocaten te Arnhem en als aanbestedingsadvocaat bij Loyens & Loeff Advocaten en Notarissen in Amsterdam. Daarna trad hij in dienst bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, directie Concurrentietoezicht (Taakgroep Bouw), waar hij mede leiding heeft gegeven aan diverse onderzoeken naar mededingingsbeperkende gedragingen van ondernemingen in aanbestedingsmarkten. Sinds 1 april 2005 is Leopold Sueters partner bij Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten, waar hij inmiddels tientallen aanbestedende diensten en ondernemingen succesvol in rechte heeft bijgestaan. Hij spreekt regelmatig op congressen, heeft diverse publicaties op zijn naam staan en is redacteur van de Tender Nieuwsbrief (Sdu), co-auteur van Tekst en Commentaar Aanbestedingswet (Sdu), adviseur van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (Sdu) en co-auteur van de schriftelijke leergang Overheidsaanbestedingen (Euroforum Uitgeverij). Leopold Sueters is voorts docent bij specialistenopleidingen, waaronder de Grotius postacademische specialisatieopleiding  aanbestedingsrecht en de Aanbestedingsacademie. Mr. Leopold Sueters is in 2023 voor het dertiende achtereenvolgende jaar door Who’s Who Legal geselecteerd als behorende tot ’s werelds meest toonaangevende advocaten op het gebied van het aanbestedingsrecht. Als zodanig wordt hij vermeld in ‘The International Who's Who Legal Guide: Government Contracts’.

E-mail:     l.sueters@aanbestedingsadvocaten.nl
Mobiel:     06-30645060


   
Mr. A. (Ali)  Rassa Profielfoto-Ali-Rassa_Lres-vierkant.jpg
Ali is een zeer gedreven en betrokken advocaat in het aanbestedingsrecht en het contractenrecht. Ali studeerde in 2008 af in Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast ronde hij in 2014 met succes de Grotius postacademische specialisatie-opleiding Aanbestedingsrecht af. Hij werkte tot 2017 als advocaat bij een middelgroot advocatenkantoor en heeft veel ervaring op gedaan met het voeren van kort gedingen en andere juridische procedures, zowel bij de rechter als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ali verzorgt regelmatig seminars, (incompany) trainingen, kennissessies en workshops. In de loop der jaren heeft hij diverse publicaties op zijn naam gezet. Ali begeleidt zowel aanbestedende diensten als ondernemingen gedurende het aanbestedingstraject. Ook staat hij cliënten bij tijdens de uitvoeringsfase van een (overheids)opdracht en vertegenwoordigt hij cliënten in rechte bij aanbestedings- en uitvoeringsgeschillen. Verder is hij docent aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voor de HBO+ opleiding ‘Aanbesteden voor inkopers en inschrijvers’. Daarnaast is Ali redactielid bij het Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) en is hij co-auteur van Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht 2018.

E-mail:     a.rassa@aanbestedingsadvocaten.nl
Mobiel:     06-48176856

-------------------------------------------

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is mr. A.A. Rassa geregistreerd voor de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Verbintenissenrecht en mr. L.J.W. Sueters voor het rechtsgebied Aanbestedingsrecht. Deze registratie verplicht beide om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

Derdengelden

Bartels Sueters Rassa beschikt niet over een Stichting Derdengelden en neemt derhalve geen derdengelden in ontvangst.  


Of counsel 

Mr. Chantal BartelsChantal_250dpi_klein.jpg
Bartels | ABC
Chantal is na eerst gewerkt te hebben in de aanbestedingsconsultancy o.a. bij EG-adviescentrum en ITS in 1997 advocaat geworden. Zij heeft tientallen jaren succesvol geprocedeerd in het aanbestedingsrecht. Sinds 2000 bij het door haar opgerichte advocatenkantoor Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten. In 2011, 2012 en 2013 is zij aangewezen als een van de meest toonaangevende aanbestedingsadvocaten volgens Who’s who of Public Procurement Lawyers. In 2013 is zij opgeleid tot MFN-registermediator en heeft zij mede House of Mediators opgericht. In 2016 heeft zij haar ervaring als mediator ingebracht in de aanbestedingspraktijk en Bartels | ABC opgericht. Zij werkt als of counsel in de aanbestedingspraktijk van Corvers Procurement Services BV en Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten. In haar rol als of counsel richt zij zich met name op mediation vraagstukken.


Strategische alliantiepartner Corvers Procurement Services BV

Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten werkt nauw samen met haar strategische alliantiepartner Corvers Procurement Service BV. 

Mr S.F.M. (Stephan) Corvers Stephan_uitsnede.jpg
Corvers Procurement Services BV 
Stephan Corvers is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Naast werkzaam te zijn geweest in verschillende senior juridische en managementfuncties, onder meer voor Digital Equipment Corporation, heeft hij per juli 2000 een gespecialiseerd juridisch en commercieel advies- en managementbureau op het gebied van aanbestedingen opgericht (Corvers Procurement Services B.V.), in strategische alliantie met CJGM Bartels-Aanbestedingsadvocaat (nu Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten). Stephan Corvers is mede-oprichter en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVVA) en publiceert regelmatig op het gebied van Europese aanbestedingen. Verder is hij is medeoprichter van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en was hij lid van de redactie van 2004 tot 2009. Daarnaast is hij guest-lecturer aan de Universiteit van Leiden en lid van de Raad van Advies van het Advanced Master Programme in Law and Digital Technologies dat de sectie eLaw van de Universiteit Leiden momenteel ontwikkelt. Verder is hij lecturer voor het internationale Master Program Public Procurement Management aan de University of Rome Tor Vergata en externe expert van de Europese Commissie op het gebied van innovatie en aanbestedingen. Stephan Corvers publiceert regelmatig op het gebied van het aanbestedingsrecht en verzorgt regelmatig diverse lezingen in nationaal en Europees verband. 


Mr drs C.M. (Carolien) JobseCarolien_uitsnede.jpg
Corvers Procurement Services BV via CHvV Associates
Carolien Jobse is afgestudeerd in economie en rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ze heeft de Grotius opleiding Informaticarecht met succes afgerond en is Prince2 en ISPL Foundation gecertificeerd. Daarnaast heeft ze in 2012 de Grotius specialisatie-opleiding Aanbestedingsrecht met succes afgerond. Carolien is ruim 4 jaar werkzaam geweest als IT-jurist bij het onafhankelijke IT-adviesbureau Mitopics, waar ze zowel kleine als grote ondernemingen en zowel leveranciers als aanbestedende diensten van juridisch advies op ICT gebied voorzag. Carolien heeft reeds vele aanbestedingen op het gebied van ICT ondersteund. Zowel bij centrale als decentrale overheidsinstellingen, academische ziekenhuizen en publiekrechtelijke instellingen. Haar specialisatiegebieden zijn ICT, privacy en Europese aanbesteding. Carolien heeft met regelmaat lezingen en workshop over ICT-aanbestedingen en privacy gegeven (o.a. op universiteiten en voor de Hanze Hogeschool Groningen) en heeft diverse publicaties op haar naam staan. Zo is ze o.a. co-auteur van het boek Inleiding ICT en Recht. Carolien werkt sinds 2010 bij Corvers als Legal Procurement Consultant. Vanaf 1 januari 2018 heeft Carolien de overstap gemaakt naar samenwerkingspartner CHvV Associates waar ze zich richt op privacy-recht in relatie tot ICT security & projectmanagement. Carolien blijft daarnaast voor klanten van Corvers beschikbaar om de verschillende ICT-aanbestedingsdossiers te begeleiden en uit te voeren.

 

A.L. (Ana Lucia) Jaramillo LL.M.Ana_uitsnede.jpg
Corvers Procurement Services BV 
Ana Lucia Jaramillo behaalde een Master-titel in Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam (Nederland) en is een Juris Doctor van de Pauselijke Katholieke Universiteit van Ecuador (PUCE). Ana Lucia studeerde communicatiewetenschappen aan de Central University van Ecuador en is een master practitioner van neuro-linguistic programmeren van de Neuro-Linguistic Programming Society (NLP). Ze rondde diverse programma’s af op het gebied van leiderschap en bestuur aan de Business School van Ecuador (IDE), en politieke wetenschappen aan de Universiteit van San Diego in Californië (UCSD). Ze is een expert in alternatieve geschillenbeslechting met 17 jaar ervaring als facilitator en bemiddelaar/mediator in zowel publieke als private zaken en als directeur van het mediation centre in de rechtbanken van Ecuador. Zij was directeur van de eenheid voor justitiële hervorming en adjunct-directeur van de gespecialiseerde eenheid voor de openbare aanbesteding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Ecuador. Ze werkte als adviseur bij het ​​Ministerie van Justitie en Mensenrechten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Toerisme en de Raad van de Rechtspraak van Ecuador. Verder heeft zij als privé-consultant uiteenlopende projecten gecoördineerd die gefinancierd werden door internationale organisaties.
Ana Lucia was verder docent aan de Simon Bolivar Andes Universiteit in Ecuador, de San Francisco Universiteit van Quito en de Centrale Universiteit van Ecuador. Ze is docent voor de opleiding International Business Law aan de Haagse Hogeschool en biedt hulp aan de ambassade van Ecuador in Nederland in communicatie en multilaterale aangelegenheden. Ze is een afgevaardigde van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Sinds december 2013 is Ana Lucia senior juridisch onderzoeker bij Corvers. Sinds januari 2014 is ze lid van de International Council of Commercial Arbitration (ICCA).

 

Dr. Beatriz Gómez FariñasBeatriz-Gomez-Farinas_korter.jpg
Corvers Procurement Services BV
Beatriz Gómez Fariñas heeft een doctoraat in de rechten van de Universiteit van Vigo en een master in Public Procurement (openbaar aanbesteden) van de Universiteit van Castilla-La Mancha (Spanje). Voordat ze in augustus 2021 bij het Corvers-team kwam, was ze docent aan de Universiteit van Vigo (2017-2020) en werkte ze als onderzoeker aan Nottingham Trent University (2020-2021). Beatriz is lid van het Observatorio de Contratación Pública en coördinator van de sectie adviesorganen. Beatriz onderzocht voor haar promotieonderzoek het evenredigheidsbeginsel bij openbare aanbestedingen. Als onderdeel van haar internationale doctoraatstitel bekleedde ze verschillende gastbeurzen bij verschillende Europese instellingen, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, het Duitse onderzoeksinstituut voor openbaar bestuur en de Universiteit van Nottingham. Ze ontving de Best PhD Thesis Prize in Legal Sciences van de Universiteit van Vigo voor de jaargang 2019-2020.
Met haar ruime ervaring op het gebied van het aanbestedingsrecht heeft ze verschillende artikelen en bijgedragen aan edities van bundels gepubliceerd en deelgenomen aan internationale conferenties. Haar monografie getiteld The Principle of Proportionality on Public Procurement wordt eind 2021 gepubliceerd door Marcial Pons.

Azra Atalan LL.M.Azra-Atalan_v2.jpg
Corvers Procurement Services BV
Azra Atalan haalde haar mastertitel in Intellectual Property and New Technologies Law vanuit het gerenommeerde Europese programma van de World Intellectual Property Organization. Daarvoor behaalde ze haar Bachelortitel in de rechten aan de Universiteit van Istanbul. Ze werkte als advocaat, jurist en senior juridisch adviseur bij diverse advocatenkantoren. Haar specialistische kennis en expertise bevindt zich op het gebied van het beheer van handelsmerkrechten, gevallen van inbreuk en nietigverklaring, naleving van wet- en regelgeving, SaaS, NDA en AVG. Vanaf januari 2024 versterkt Azra het team van Corvers Procurement Services als juridisch adviseur inkoop- en aanbesteden.

 

Abed El Majid Nasser MSc.Abed-El-Majid-Nasser.jpg
Corvers Procurement Services BV
Abed El Majid Nasser heeft een Mastertitel International Master in Public Procurement Management behaald aan de Tor Vergata Universiteit van Rome, en een Mastertitel Finance & Financial Institutions en een Bachelortitel in Banking & Finance beide behaald aan de Universiteit van Libanon. Abed heeft zich vanaf januari 2024 aangesloten bij het team van Corvers Procurement Services als economisch expert op het gebied van inkoop en aanbesteden. Daarvoor heeft hij ruime ervaring als inkoop- en aanbestedingsadviseur opgedaan bij diverse internationale instellingen, zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), de World Bank Group, United Nations – ESCWA en het Ministerie van Financiën van Libanon. Met zijn specialistische kennis en expertise op het gebied van financiën, vormt hij een waardevolle aanvulling waar het gaat om de economische aspecten van inkoop- en aanbesteden.