U bevindt zich hier:

Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten

Het kantoor vond zijn oorsprong in 2000. Door de jaren heen heeft het kantoor reeds vele honderden ondernemingen en aanbestedende diensten geadviseerd bij aanbestedingsrechtelijke kwesties en met succes bijgestaan in het voeren van gerechtelijke procedures. Het kantoor heeft een bewezen track record als het gaat om het aantal gewonnen rechtszaken.


Leopold_uitsnede_web.pngMr. L.J.W. (Leopold) Sueters 
Leopold Sueters is in 1994 afgestudeerd in het civiel- en bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is daarna in dienst getreden als adviseur Europees aanbesteden bij CustomerSelekt BV (TenderSelect) te Amsterdam. Hier heeft hij diverse ondernemingen succesvol geadviseerd bij het inschrijven op Europese aanbestedingen. Vanaf 1998 tot medio 2002 is Leopold Sueters werkzaam geweest als advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij De Kempenaer Advocaten te Arnhem en als aanbestedingsadvocaat bij Loyens & Loeff Advocaten en Notarissen in Amsterdam. Daarna trad hij in dienst bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, directie Concurrentietoezicht (Taakgroep Bouw), waar hij mede leiding heeft gegeven aan diverse onderzoeken naar mededingingsbeperkende gedragingen van ondernemingen in aanbestedingsmarkten. Sinds 1 april 2005 is Leopold Sueters partner bij Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten, waar hij inmiddels tientallen aanbestedende diensten en ondernemingen succesvol in rechte heeft bijgestaan. Hij spreekt regelmatig op congressen, heeft diverse publicaties op zijn naam staan en is redacteur van de Tender Nieuwsbrief (Sdu), co-auteur van Tekst en Commentaar Aanbestedingswet (Sdu), adviseur van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (Sdu) en co-auteur van de schriftelijke leergang Overheidsaanbestedingen (Euroforum Uitgeverij). Leopold Sueters is voorts docent bij specialistenopleidingen, waaronder de Grotius postacademische specialisatieopleiding  aanbestedingsrecht en de Aanbestedingsacademie. Mr. Leopold Sueters is in 2020 voor het tiende achtereenvolgende jaar door Who’s Who Legal geselecteerd als behorende tot ’s werelds meest toonaangevende advocaten op het gebied van het aanbestedingsrecht. Als zodanig wordt hij vermeld in ‘The International Who's Who Legal Guide: Government Contracts’.

E-mail:     l.sueters@aanbestedingsadvocaten.nl
Mobiel:     06-30645060


   
Mr. A. (Ali)  Rassa Profielfoto-Ali-Rassa_Lres-vierkant.jpg
Ali is een zeer gedreven en betrokken advocaat in het aanbestedingsrecht en het contractenrecht. Ali studeerde in 2008 af in Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast ronde hij in 2014 met succes de Grotius postacademische specialisatie-opleiding Aanbestedingsrecht af. Hij werkte tot 2017 als advocaat bij De Kempenaer Advocaten en heeft veel ervaring op gedaan met het voeren van kort gedingen en andere juridische procedures, zowel bij de rechter als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ali verzorgt regelmatig seminars, (incompany) trainingen, kennissessies en workshops. In de loop der jaren heeft Ali diverse publicaties op zijn naam gezet. Ali begeleidt zowel aanbestedende diensten als ondernemingen gedurende het aanbestedingstraject. Ook staat hij cliënten bij tijdens de uitvoeringsfase van een (overheids)opdracht en vertegenwoordigt hij cliënten in rechte bij aanbestedings- en uitvoeringsgeschillen. Verder is hij docent aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voor de HBO+ opleiding ‘Aanbestedingen en Inkopen’. Daarnaast is Ali redactielid bij het Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) en is hij co-auteur van Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht 2018.

E-mail:     a.rassa@aanbestedingsadvocaten.nl
Mobiel:     06-48176856

-------------------------------------------

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn zowel mr. A.A. Rassa als mr. L.J.W. Sueters geregistreerd voor de rechtsgebieden Aanbestedingsrecht en Verbintenissenrecht. Deze registratie verplicht beide om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.  


Of counsel 

Mr. Chantal BartelsChantal_250dpi_klein.jpg
Bartels | ABC
Chantal is na eerst gewerkt te hebben in de aanbestedingsconsultancy o.a. bij EG-adviescentrum en ITS in 1997 advocaat geworden. Zij heeft tientallen jaren succesvol geprocedeerd in het aanbestedingsrecht. Sinds 2000 bij het door haar opgerichte advocatenkantoor Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten. In 2011, 2012 en 2013 is zij aangewezen als een van de meest toonaangevende aanbestedingsadvocaten volgens Who’s who of Public Procurement Lawyers. In 2013 is zij opgeleid tot MFN-registermediator en heeft zij mede House of Mediators opgericht. In 2016 heeft zij haar ervaring als mediator ingebracht in de aanbestedingspraktijk en Bartels | ABC opgericht. Zij werkt als of counsel in de aanbestedingspraktijk van Corvers Procurement Services BV en Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten. In haar rol als of counsel richt zij zich met name op mediation vraagstukken.


Strategische alliantiepartner Corvers Procurement Services BV

Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten werkt nauw samen met haar strategische alliantiepartner Corvers Procurement Service BV. 

Mr S.F.M. (Stephan) Corvers Stephan_uitsnede.jpg
Corvers Procurement Services BV 
Stephan Corvers is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Naast werkzaam te zijn geweest in verschillende senior juridische en managementfuncties, onder meer voor Digital Equipment Corporation, heeft hij per juli 2000 een gespecialiseerd juridisch en commercieel advies- en managementbureau op het gebied van aanbestedingen opgericht (Corvers Procurement Services B.V.), in strategische alliantie met CJGM Bartels-Aanbestedingsadvocaat (nu Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten). Stephan Corvers is mede-oprichter en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVVA) en publiceert regelmatig op het gebied van Europese aanbestedingen. Verder is hij is medeoprichter van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en was hij lid van de redactie van 2004 tot 2009. Daarnaast is hij guest-lecturer aan de Universiteit van Leiden en lid van de Raad van Advies van het Advanced Master Programme in Law and Digital Technologies dat de sectie eLaw van de Universiteit Leiden momenteel ontwikkelt. Verder is hij lecturer voor het internationale Master Program Public Procurement Management aan de University of Rome Tor Vergata en externe expert van de Europese Commissie op het gebied van innovatie en aanbestedingen. Stephan Corvers publiceert regelmatig op het gebied van het aanbestedingsrecht en verzorgt regelmatig diverse lezingen in nationaal en Europees verband. 

A.R. (Ramona) Apostol LL.MRamona_uitsnede.jpg
Corvers Procurement Services BV 
Ramona Apostol studeerde Roemeens Recht aan de ‘Spiru-Haret’ universiteit in Boekarest. Daarna behaalde ze aan de universiteit van Amsterdam haar LL.M. titel in internationaal en Europees recht. Ze volgde opleidingen op het gebied van Europees Aanbestedingsrecht en Internationaal Aanbestedingsrecht in zowel Nederland als Washington. Ramona was onder meer werkzaam als junior juridisch medewerker bij het The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL). Een instituut dat zich richt op de ontwikkeling van onderzoeksvragen en de financiering en coördinatie van onderzoeksprojecten op het gebied van internationaal recht. Vanaf begin 2008 was Ramona als promovenda verbonden aan het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag. Vanaf 2009 is Ramona als promovenda betrokken bij de Universiteit van Leiden waar haar onderzoek zich richt op het identificeren van de meest geschikte aanbestedingsinstrumenten die - binnen het huidige juridische kader - ingezet kunnen worden om eco-innovatieve technologieën te stimuleren. Momenteel is ze bezig met de afronding van haar proefschrift. Ramona is vanaf februari 2009 in dienst bij Corvers als Legal Researcher. Vanaf eind 2012 is Ramona Apostol als legal expert verbonden aan het United Nations Environmental Program (UNEP). Hier maakt ze deel uit van een internationale groep van juridische experts die zich bezig houden met de juridische barrières rondom wereldwijde implementatie van duurzaam aanbesteden (sustainable public procurement- SPP). Ramona is daarnaast vanaf begin 2013 extern expert voor de Europese Commissie op het gebied van innovatie en aanbesteden.

Mr drs C.M. (Carolien) JobseCarolien_uitsnede.jpg
Corvers Procurement Services BV via CHvV Associates
Carolien Jobse is afgestudeerd in economie en rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ze heeft de Grotius opleiding Informaticarecht met succes afgerond en is Prince2 en ISPL Foundation gecertificeerd. Daarnaast heeft ze in 2012 de Grotius specialisatie-opleiding Aanbestedingsrecht met succes afgerond. Carolien is ruim 4 jaar werkzaam geweest als IT-jurist bij het onafhankelijke IT-adviesbureau Mitopics, waar ze zowel kleine als grote ondernemingen en zowel leveranciers als aanbestedende diensten van juridisch advies op ICT gebied voorzag. Carolien heeft reeds vele aanbestedingen op het gebied van ICT ondersteund. Zowel bij centrale als decentrale overheidsinstellingen, academische ziekenhuizen en publiekrechtelijke instellingen. Haar specialisatiegebieden zijn ICT, privacy en Europese aanbesteding. Carolien heeft met regelmaat lezingen en workshop over ICT-aanbestedingen en privacy gegeven (o.a. op universiteiten en voor de Hanze Hogeschool Groningen) en heeft diverse publicaties op haar naam staan. Zo is ze o.a. co-auteur van het boek Inleiding ICT en Recht. Carolien werkt sinds 2010 bij Corvers als Legal Procurement Consultant. Vanaf 1 januari 2018 heeft Carolien de overstap gemaakt naar samenwerkingspartner CHvV Associates waar ze zich richt op privacy-recht in relatie tot ICT security & projectmanagement. Carolien blijft daarnaast voor klanten van Corvers beschikbaar om de verschillende ICT-aanbestedingsdossiers te begeleiden en uit te voeren.

Mr B. (Brigitte) MelisBrigitte_uitsnede.jpg
Corvers Procurement Services BV 
Brigitte Melis is afgestudeerd in het Nederlands Recht (Privaatrecht) aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie intellectueel eigendomsrecht. Na haar opleiding heeft ze als bedrijfsjurist gewerkt bij Oilily, waar ze de juridische afdeling heeft opgezet en zich onder andere bezighield met intellectuele eigendomszaken, algemene contracten, arbeidszaken. Ook voerde zij onderhandelingen rondom vele internationale contracten. Na ruim 9 jaar in deze baan te hebben gewerkt volgde Brigitte aan het Sweelinck Conservatorium de opleiding tot muzikant, waarvoor ze in 2000 afstudeerde. Na een kleine tien jaar in de muziekwereld begon het juridische bloed echter weer te kriebelen en liep ze traineeships bij het bedrijf TomTom als bedrijfsjurist en bij Politieregio Brabant Noord als jurist. Brigitte doorliep de postacademische opleiding voor juristen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gevolgd door enkele juridische opleidingen specifiek op het gebied van aanbestedingen. In 2012 heeft Brigitte de post-academische Leergang Aanbestedingsrecht aan de Vrije Universiteit afgerond. Vanaf maart 2012 is Brigitte Melis Assistant Legal Procurement Researcher bij Corvers, daarnaast werkt ze als junior Legal Procurement Consultant.

 

A.L. (Ana Lucia) Jaramillo LL.M.Ana_uitsnede.jpg
Corvers Procurement Services BV 
Ana Lucia Jaramillo behaalde een Master-titel in Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam (Nederland) en is een Juris Doctor van de Pauselijke Katholieke Universiteit van Ecuador (PUCE). Ana Lucia studeerde communicatiewetenschappen aan de Central University van Ecuador en is een master practitioner van neuro-linguistic programmeren van de Neuro-Linguistic Programming Society (NLP). Ze rondde diverse programma’s af op het gebied van leiderschap en bestuur aan de Business School van Ecuador (IDE), en politieke wetenschappen aan de Universiteit van San Diego in Californië (UCSD). Ze is een expert in alternatieve geschillenbeslechting met 17 jaar ervaring als facilitator en bemiddelaar/mediator in zowel publieke als private zaken en als directeur van het mediation centre in de rechtbanken van Ecuador. Zij was directeur van de eenheid voor justitiële hervorming en adjunct-directeur van de gespecialiseerde eenheid voor de openbare aanbesteding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Ecuador. Ze werkte als adviseur bij het ​​Ministerie van Justitie en Mensenrechten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Toerisme en de Raad van de Rechtspraak van Ecuador. Verder heeft zij als privé-consultant uiteenlopende projecten gecoördineerd die gefinancierd werden door internationale organisaties.
Ana Lucia was verder docent aan de Simon Bolivar Andes Universiteit in Ecuador, de San Francisco Universiteit van Quito en de Centrale Universiteit van Ecuador. Ze is docent voor de opleiding International Business Law aan de Haagse Hogeschool en biedt hulp aan de ambassade van Ecuador in Nederland in communicatie en multilaterale aangelegenheden. Ze is een afgevaardigde van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Sinds december 2013 is Ana Lucia senior juridisch onderzoeker bij Corvers. Sinds januari 2014 is ze lid van de International Council of Commercial Arbitration (ICCA).

Mr J. (Joan) de Feijter-Hoekstra (of counsel Corvers Procurement Services BV)Joan_uitsnede.jpg

Joan de Feijter-Hoekstra studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Na een jaar journalist te zijn geweest bij de Noord-Hollandse Dagbladen, werd zij advocaat en procureur in Rotterdam bij Van Wijmen & Huizenga (1974-1981) en vervolgens bij Dutilh c.s. (1981-1984), waar zij zich specialiseerde in het onteigeningsrecht. Vanaf 1984 was zij werkzaam als gerechtsauditeur bij het Gerechtshof Arnhem (kort gedingen) en de Centrale Grondkamer (pachtzaken). Na een opleiding tot mediator (1996-1997) verving zij in 1997 voor een jaar de secretaris van de Grondkamers Noord-Brabant, Limburg en Friesland. Vanaf 1998 tot eind 2011 is zij als bedrijfsjurist bij het waterbedrijf Vitens werkzaam geweest waar zij zich na de opleiding Aanbestedingsrecht aan de Grotiusacademie in 2008 met name heeft toegelegd op de (Europese) aanbestedingen. Vanaf januari 2012 is Joan voor Corvers werkzaam en zal zij als ‘of counsel watersector’ nadere ondersteuning bieden bij projecten binnen de watersector.

C. (Carl) Mair LL.M. (of counsel Corvers Procurement Services BV)Carl_uitsnede.jpg
Carl Mair is afgestudeerd in Recht, Economie en Filosofie aan de Victoria Universiteit te Nieuw Zeeland en studeerde enige tijd economie aan de Universiteit van Bristol in het Verenigd Koninkrijk. Hij is cumlaude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in Europees ondernemingsrecht (Master-in-Law / LLM). Daarna kwam hij in dienst bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), waar hij 1 jaar gewerkt heeft als onderzoeksassistent voor het Hoofd Juridische Zaken. Carl werkt sinds oktober 2010 voor Corvers Procurement Services en Sitel Semiconductors, waar hij zich bezighield met intellectueel eigendom c.q. IP-zaken. Sinds oktober 2016 is Carl als of counsel verbonden met Corvers. Verder werkt hij momenteel aan de Universiteit Leiden aan de afronding van zijn promotie-onderzoek rondom standaardisatie en mededingingsrecht in de high-tech sector.