U bevindt zich hier:

Ondersteuning aan inschrijvers bij Europese aanbestedingen

Onze dienstverlening aan ondernemingen is divers en betreft onder meer:

 

Voorbeelden uit onze adviespraktijk:  
  • Het adviseren van een onderneming bij het inschrijven op een aanbesteding van een ministerie voor de levering van software, hardware en communicatiesystemen waarbij discriminerende en niet-proportionele selectie-eisen werden gehanteerd. Deze eisen werden na een schriftelijke klacht hierover aangepast.
  • Advisering en voorbereiding van een kort geding tegen een aanbestedende dienst in de nutssector over annulering van een aanbesteding voor een leasecontract voor het wagenpark. Resultaat: de opdracht werd alsnog aan de onderneming gegund, waarna het kort geding dat inmiddels was aangespannen, kon worden ingetrokken.
  • Het namens een taxibedrijf uitbrengen van een dagvaarding aan een gemeente over de aanbesteding van het leerlingenvervoer. In deze zaak was de beoordelingssystema-tiek niet transparant. Resultaat: annulering van de aanbesteding en heraanbesteding. Het kort geding werd afgeblazen. 
  • Een ICT-onderneming had twijfels over een gevoerde aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van software. Na een aantal gesprekken en zonder dat een juridische procedure nodig was, zijn partijen tot een voor een ieder commercieel aanvaardbare oplossing gekomen.