U bevindt zich hier:
  • Nieuws & Evenementen

Vernieuwde Wet Bibob per 1 oktober in werking getreden

10 oktober 2022

Op 1 oktober 2022 is de tweede tranche van de wijziging van de Wet Bibob in werking getreden. De Wet Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met deze wet kunnen overheidsinstanties, zoals gemeenten, de betrouwbaarheid controleren van bedrijven en personen met wie zij zakendoen.

Informatiedeling via het Bibob-register
De gewijzigde Wet Bibob leidt onder andere tot een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen het LBB en overheden en tussen overheden onderling. Zo kunnen overheidsinstanties via het Bibob-register bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) navragen of eerder een gevaar is gesignaleerd over (rechts)personen die betrokken zijn bij een vergunning, subsidie, overheidsopdracht of vastgoedtransactie. Overheidsinstanties krijgen zelf ook toegang tot dit register om hierin hun eigen gevaarsconclusies te registreren.

Uitbreiding reikwijdte Wet Bibob
Ook leidt de gewijzigde wet tot een uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob, bijvoorbeeld op het gebied van vastgoedtransacties en aanbestedingen. Zo vallen nu zogenaamde sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten), specifiek gericht op zorg (zoals bedoeld in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning), die overheidsinstanties via een (semi-) open house- of toelatingsprocedure, ook onder het bereik van de Wet Bibob.

Lees het volledige artikel op justis.nl

Bron: Pianoo.nl, Justis.nl

Terug