U bevindt zich hier:
  • Nieuws & Evenementen

Veel animo voor Subsidieregeling Beter Aanbesteden

16 november 2022

Het programma Beter Aanbesteden publiceerde op 15 juni 2022 een subsidieregeling. Binnen deze regeling werd in totaal voor 400.000 euro subsidie verleend aan gemeenten en ondernemers. Daarmee kunnen zij de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche verbeteren.

Veel animo
Het animo voor deze subsidieregeling was erg hoog, zo bleek al uit de voorafgaande informatiebijeenkomst. Al voor de geplande einddatum van 26 september 2022 was het totale subsidiebudget verdeeld over 18 sterke initiatieven. Daarvan geeft het overgrote deel (14 initiatieven) een invulling aan de verbetering van de aanbestedingspraktijk voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers. In onderstaande tabel een overzicht de diverse thema’s die in de diverse projecten opgepakt worden, waarbij in sommige plannen invulling wordt gegeven aan meerdere thema’s.

Aantal
projecten

Thema
4 Opdrachtgeverschap
9 Inkoopproces
9 Samenwerking en dialoog
7 MKB-vriendelijk aanbesteden
3 Innovatie
7 MVI-breed of duurzaamheid
4 Sociale thema's


In de afgelopen periode hebben de regiomanagers van Beter Aanbesteden contact gelegd met de initiatiefnemers van alle gesubsidieerde projectplannen. Samen met hen kijken zij waar ondersteuning vanuit het programma geboden kan worden.

Subsidieregeling in 2023
Het programma Beter Aanbesteden overweegt de subsidieregeling in 2023 te herhalen, zodra hierover meer bekend is zullen we hierover communiceren.

Terug