U bevindt zich hier:
  • Nieuws & Evenementen

Initiatief van de Europese Commissie: innovatieve en duurzame aanpak overheidsopdrachten

16 oktober 2017

De Europese commissie heeft op 3 oktober jl. een niet-bindend pakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd, om de markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren.

Overheidsinvesteringen

De overheidsinvesteringen hebben een omvang van €2 triljoen per jaar, dat is 14% van het bbp van de EU. Een groot deel hiervan verloopt via overheidsopdrachten. Volgens Jyrki Katainen (vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen) en Elżbieta Bieńkowska (commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf) kunnen overheidsinstanties deze investeringen gebruiken om bij te dragen aan een innovatievere, duurzamere, inclusievere en concurrerende economie. Tevens is het verbeteren van aanbestedingen van belang om tot een sterkere eengemaakte markt te komen.

Voorgestelde initiatief

De Europese Commissie wil lidstaten handvatten aanreiken om meer waarde voor de publieke middelen te verkrijgen en bij te dragen aan een inclusieve en concurrerende groei. Dit initiatief bestaat uit vier punten:

1 Vaststelling prioritaire gebieden voor verbetering

De Europese commissie spoort overheden aan om voor hun beleid inzake overheidsopdrachten een doordachte aanpak te ontwikkelen. Daarbij moeten zes prioriteiten in acht worden genomen:

professionalisering van overheidsinkopers
meer transparantie en integriteit en betere gegevens over overheidsopdrachten
meer gebruikmaking van innovatieve, groene en sociale criteria bij de gunning van overheidsopdrachten
digitalisering van aanbestedingsprocedures
betere toegang van kmo’s en EU-ondernemingen tot de aanbestedingsmarkten in respectievelijk de EU en derde landen
toename van de samenwerking tussen overheidsinkopers in de hele EU

2 Vrijwillige voorafgaande beoordeling grote infrastructuurprojecten

Er zal door de Europese Commissie een helpdesk opgezet worden, om in een vroeg stadium vragen over projecten met een geraamde waarde van meer dan €250 miljoen te beantwoorden. Op deze manier kunnen betrokken instanties de Europese Commissie verzoeken om controle van projectplannen. De Europese Commissie zal een niet-bindend advies geven.

3 Aanbeveling inzake professionalisering overheidsinkopers

De Europese Commissie geeft richtlijnen aan ter professionalisering van overheidsinkopers. De Commissie beveelt lidstaten een aantal stappen te ondernemen ter professionalisering van overheidsinkopers. Overheidsinkopers moeten, om te streven naar “the best value for your money”, aan de regels voldoen door het procedurele inzicht, zakelijke vaardigheden en technische kennis te krijgen.

4 Raadpleging over de bevordering van innovatie via overheidsopdrachten

Tenslotte zal de Europese Commissie in de periode van 3 oktober tot en met 31 december 2017 inventariseren onder belanghebbenden hoe innovatie bevorderd kan worden via aanbestedingen. De uitkomsten van deze inventarisatie zullen een rol spelen in de toekomstige richtlijnen voor overheden.

Bron: Europese Commissie

Terug