U bevindt zich hier:
  • Nieuws & Evenementen

Bijna 100 bouwprojecten gegund voor 1 euro of minder

17 november 2022

Ondanks meerdere waarschuwingen van de Europese Commissie lappen inkopers van gemeenten, Rijkswaterstaat en ProRail de regels voor het publiceren van aanbestedingsdata in TenderNed aan hun laars. In 2021 telde Cobouw 92 gunningen van bouwprojecten met een fictieve opdrachtwaarde van slechts 1 euro of minder. Waarom doen ze dat?

Fenomeen komt in heel Nederland voor
In 2021 ging het om zeker 92 projecten die een aanneemsom hebben van 1 euro of minder. Het totaal aantal onjuist ingevoerde bedragen ligt mogelijk iets hoger, want Cobouw liet andere, mogelijk fictieve en onrealistische aanneemsommen buiten beschouwing.

'De hoofdregel is dat alle gegevens die in het standaardformulier worden gevraagd, moeten worden verstrekt: de naam van de winnende inschrijver, de betaalde prijs of prijzen en de totale definitieve waarde van de opdracht of de waarde van de laagste en van de hoogste inschrijving', schrijft PIANOo, het expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hierover op haar website.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

Lees het volledige artikel op Cobouw.nl.

Bron: Pianoo.nlCobouw.nl

Terug