U bevindt zich hier:

Protocol tot wijziging GPA gepubliceerd in Publicatieblad Europese Unie

8 april 2014

Het Protocol tot wijziging van de GPA (Government Procurement Agreement), zoals goedgekeurd namens de Europese Unie, is op 7 maart jl. gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Europees Nederland treedt tot het Protocol toe via de Europese Unie. De herziene GPA zal in werking treden wanneer twee derde van de partijen bij de GPA de (herziene) overeenkomst hebben geratificeerd. De verwachting is dat dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2014.

Bron: eur-lex.europa.eu

Terug