U bevindt zich hier:

Onderzoek naar effecten van openbaar aanbesteden in het openbaar vervoer

28 november 2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) gaat een onderzoek doen naar de effecten van openbaar aanbesteden in het openbaar vervoer. In 2020 wordt een besluit over de ordening en sturing op het spoor na 2024 genomen. Bij het nemen van dat besluit is het van belang de ervaringen die in de afgelopen decennia zijn opgedaan met meer marktwerking in het openbaar vervoer te betrekken en ervan te leren. Vaak zijn de ervaringen positief, maar er zijn ook geluiden dat marktwerking tot uitholling van kwaliteitseisen of arbeidsomstandigheden kan leiden. De staatssecretaris van I en W heeft de concept-onderzoekopzet gedeeld met de Tweede Kamer.

Door het openbaar vervoer periodiek via concessies openbaar aan te besteden werd concurrentie geïntroduceerd. Inmiddels hebben alle decentrale concessieverleners het openbaar vervoer in hun concessiegebieden een of meerdere keren aanbesteed. Daarmee kan een goed beeld worden verkregen over de effecten van meer marktwerking in het openbaar vervoer. Het rapport met de onderzoeksresultaten moet  begin 2020 gereed zijn en zal ingaan op de effecten van de marktwerking, op de vraag of specifieke (basis-)wensen worden vervuld en of, en in hoeverre, decentralisatie heeft geleid tot verschillen.

Bron: Rijksoverheid

Terug