U bevindt zich hier:

Kamerbrief voortgang informatieveiligheid overheid

8 april 2021

Bij brief van 18 maart jl. heeft staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de verschillende trajecten voor het verbeteren van informatieveiligheid bij de overheid.

De staatssecretaris blikt terug op de in 16 oktober 2018 aangekondigde maatregelen die overheidsbreed zijn getroffen om de informatieveiligheid bij de overheid te verhogen. Deze maatregelen zijn onderdeel van een interbestuurlijke actie-agenda informatieveiligheid, een belangrijk onderdeel van de agenda NL DIGIbeter. De voortgangsbrief doet verslag van wat er in de periode 2018-2020 is ondernomen om de digitale weerbaarheid bij de publieke sector te verhogen en biedt een vooruitblik op de activiteiten die vanaf dit jaar plaatsvinden.

Als onderdeel van de brief heeft de staatssecretaris de Monitor Open Standaarden 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Over het algemeen blijkt dat het gebruik van de verplichte open standaarden van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst gestaag is toegenomen. Hierbij maakt de staatssecretaris wel de kanttekening dat het einddoel, dat alle overheden alle standaarden daadwerkelijk toepassen in hun ICT, ook in 2020 nog niet is bereikt. Het gaat niet vanzelf en de Monitor Open Standaarden 2020 toont naast de gestage voortgang óók aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

Bron: rijksoverheid.nl

Terug