U bevindt zich hier:

Gratis ondersteuning Europese Commissie innovatiegericht inkopen

28 maart 2019

De Europese Commissie biedt via het ‘European Assistance for Innovation Procurement’ (eafip) initiatief gratis ondersteuning aan alle Europese aanbestedende diensten bij de ontwikkeling en inkoop van innovatieve oplossingen. Ondersteuning is specifiek bedoeld voor innovatieve oplossingen in het ICT-domein. Er kan zowel technisch als juridische ondersteuning worden aangeboden. In 2019 is er ruimte om ten minste 3 inkooptrajecten te ondersteunen.

Er wordt voorkeur gegeven aan inkooptrajecten gericht op innovatieve high-impact ICT-oplossingen op het gebied van Blockchain, Artificial Intelligence en Cybersecurity. Maar ook bij de ontwikkeling en inkoop van andere innovatieve ICT-oplossingen kan ondersteuning geboden worden. Het Nederlandse juridisch adviesbureau Corvers Procurement Services b.v. - strategische alliantiepartner van Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten - heeft vanuit de Europese Commissie de opdracht gekregen aan dit initiatief uitvoering te geven.

Welke ondersteuning wordt geboden?
Eafip biedt ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van een pre-commercieel inkooptraject voor de ontwikkeling van een innovatieve oplossing (PCP) of een aanbesteding voor de afname van een innovatieve oplossing (PPI).
De ondersteuning omvat onder andere:

  • Analyse en afbakening van een reeds geformuleerde inkoopbehoefte
  • Voorbereiding en uitvoering een marktanalyse en -consultatie
  • Opstellen van de aanbestedingsdocumenten
  • Uitvoering van het tenderproces dan wel het aanbestedingsproces
  • Opstellen van de nota van inlichtingen
  • Opstellen van de overeenkomsten met geselecteerde leverancier(s), rekening houdend met de van toepassing zijnde Europese en nationale wetgeving.

De exacte reikwijdte en inhoud van de ondersteuning wordt per inkooptraject gezamenlijk met de betrokken aanbestedende dienst en de Europese Commissie vastgesteld.

Welke vorm?
De ondersteuning bestaat uit individueel praktijkgericht maatwerkadvies door een deskundige uit het eafip-netwerk, onder coördinatie van Corvers Procurement Services b.v.. Voor elk inkooptraject is 5 dagen kosteloos advies beschikbaar. Er is geen financiële steun binnen eafip beschikbaar.

Aanvragen
Aanvragen van ondersteuning  op ec.europa.eu
Informatie over eafip  op eafip.eu

Terug