U bevindt zich hier:

EAFIP WEBINAR - Boosting economic recovery through innovation procurement: what the European Assistance for Innovation Procurement can do for you

23 maart 2021

Op 18 mei organiseert het European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP)-initiatief een 4-uur-durend  online webinar-workshop over hoe het aanbesteden van innovatie (innovation procurement) de publieke sector kan helpen om het economische en duurzame herstel een boost te geven. Een aantal projecten die reeds ondersteuning ontvingen vanuit EAFIP komen aan bod.  Aan de hand van zullen tips en valkuilen rondom het aanbesteden van innovatie besproken worden. Het webinar geeft inzicht in verschillende benaderingen die gekozen kunnen worden om de impact van het project te maximaliseren – zowel vanuit het oogpunt van de aanbestedende dienst als vanuit de leverancier. Ook zullen de lessons learned vanuit deze projecten worden gedeeld.

Daarnaast zal voor aanbestedende diensten die zich bezig (gaan) houden met het aanbesteden van innovatie worden uitgelegd hoe ze gratis ondersteuning bij hun project kunnen aanvragen via EAFIP.

Het webinar is Engelstalig. Deelname aan het webinar is gratis.

European Assistance for Innovation procurement

Het European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP)-initiatief ondersteunt aanbestedende diensten binnen Europa bij het implementeren van het aanbesteden van innovatie. EAFIP biedt Europese aanbestedende diensten de mogelijkheid om gratis ondersteuning op hun project te ontvangen. Voor meer informative hierover zie www.eafip.eu.

 Meer informative over het webinar en registratie voor deelname aan het webinar – zie https://eafip.eu/events/webinars/boosting-economic-recovery-through-innovation-procurement/

Terug