U bevindt zich hier:

Amendement Kamerleden tot aanpassing WMO 2015

4 april 2014

De Tweede Kamerleden Siderius en Van Gerven (beide SP) hebben op 27 maart jl. een amendement ingediend tot aanpassing van de WMO 2015 (Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang). Het amendement maakt het onmogelijk voor gemeenten om zorgveilingen te organiseren voor zorg en voorzieningen in het kader van een aanbestedingsprocedure van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een online zorgveilig legt de nadruk op de prijsconcurrentie en dat is onwenselijk.

Het voorstel is om aan artikel 2.6.4 een lid 4 toe te voegen, luidende: “4. In afwijking van artikel 2.117, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012 kan het college een gunningsbeslissing niet vooraf laten gaan door een elektronische veiling.

Het is nog niet duidelijk of het amendement wordt overgenomen.

Bron: tweedekamer.nl

Terug